• 15/02/18 แจ้งทุกท่านที่ยังไม่ได้รับ สิ่งของพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

 • 15/02/18 ภาพกิจกรรม KPRU Fun Run 2018 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 • 12/02/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล

 • 08/02/18 รายชื่อนักศึกษาผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

 • 29/01/18 ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

 • 29/01/18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2561

 • 29/01/18 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

 • 20/01/18 รับสมัครนักวิ่งเพื่อชิงถ้วยรางวัล KPRU Fun Run 2018 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 • 20/01/18 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน KPRU Fun Run 2018 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

 • 10/01/18 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ปี2561

 • 04/01/18 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 • 04/01/18 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561