• 20/09/17 เสนอชื่อบุคลหรือองค์กรเพื่อคัดเลือกรางวัลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2560

 • 12/09/17 แบบรายงานผลการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในส่วนภูมิภาค

 • 06/09/17 การประกวดตัวการ์ตูน (Mascot) คุณธรรมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

 • 06/09/17 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

 • 25/08/17 ใบสมัครชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560

 • 25/08/17 ชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560

 • 22/08/17 ขอเสนอโครงการและแนะแนวโครงการ Work and Study in Canada

 • 08/08/17 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมประกวดแข่งขัน To Be Number One KPRU 2017 ครั้งที่ 4

 • 18/07/17 เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

 • 13/07/17 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560

 • 04/07/17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 • 30/06/17 กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาภาคปกติ) “น้อมจิตวันทา บูชาครู” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2560