• 19/06/18 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 12/06/18 สายด่วน แจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

 • 12/06/18 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสตติด

 • 05/06/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 ใบสมัครผู้ประกอบการ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านอาหารในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านตัดทำเสื้อเฟรชชี่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 เชิญชวนกลุ่มเยาวชนที่สนใจการดำเนินการสร้างสรรค์สุขภาวะ

 • 04/06/18 ขอเชิญเข้าร่วมงาน "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ 2561"

 • 01/06/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

 • 18/05/18 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 651) พ.ศ. 2561