• 08/02/18 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 1 ปี 2560

  • 08/02/18 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 2 ปี 2560

  • 08/02/18 กลุ่มสัญญารายใหม่+รายเก่า-ปี-2560

  • 26/01/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน ปตท.สผ. สยาม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

  • 26/12/17 พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน และการหักเงินเดือน

  • 26/12/17 หากได้รับหมายศาลต้องทำอย่างไร แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี

  • 26/12/17 กยศ. ประมวลคำถามและคำตอบสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

  • 24/11/17 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) ประเภทต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560

  • 22/11/17 ประกาศ กยศ. เทอม 2 ปี 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • 16/11/17 รับสมัครทุนทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 20 มกราคม 2561

  • 16/11/17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2560