• 18/09/17 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560

  • 06/09/17 ใบสมัครทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึง 11 กันยายน 2560

  • 21/08/17 การเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ ขอให้ผู้กู้รายใหม่ทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

  • 17/08/17 รับสมัครทุน ปตท.สผ.จำกัด สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

  • 15/08/17 รับสมัครทุนมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย ประเภทไม่ต่อเนื่อง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

  • 03/08/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

  • 03/08/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

  • 03/08/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปี พ.ศ. 2560

  • 03/08/17 รับสมัครทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น) สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560

  • 25/07/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560

  • 25/07/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2560