• 22/11/17 ประกาศ กยศ. เทอม 2 ปี 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • 16/11/17 รับสมัครทุนทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 20 มกราคม 2561

  • 16/11/17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2560

  • 16/10/17 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2560

  • 05/10/17 รายงานผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการบันทึกแบบลงทะเบียนให้กับผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

  • 18/09/17 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560

  • 06/09/17 ใบสมัครทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึง 11 กันยายน 2560

  • 21/08/17 การเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ ขอให้ผู้กู้รายใหม่ทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

  • 17/08/17 รับสมัครทุน ปตท.สผ.จำกัด สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

  • 15/08/17 รับสมัครทุนมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย ประเภทไม่ต่อเนื่อง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

  • 03/08/17 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560