โปรดอ่านคำชี้แจงให้ครบทุกข้อ
1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อัพโหลดรูปภาพหน้าตรงของตนเอง เห็นใบหน้าชัดเจน (ผมไม่บดบังใบหน้า) สวมใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ เป็นภาพธรรมชาติ ไม่สวมใส่ต่างหู ไม่ตกแต่งภาพ และพื้นหลังสีเรียบ (ขาว หรือ น้ำเงิน) +++ถ้าเป็นนักศึกษาภาค กศ.บป. สามารถใส่ชุดสุภาพได้
2. แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ในการอัพโหลด เพื่อความสมบูรณ์ของรูปภาพ
3. รูปภาพดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการออกบัตรประจำตัวนักศึกษาและจะปรากฎในระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4. นักศึกษาสามารถปรับตำแหน่งที่ต้องการได้ จากนั้นคลิกตัดรูปภาพ ดังตัวอย่างการจัดวางตำแหน่ง

ตัวอย่างที่ถูกต้อง

5. คลิกบันทึกเพียงครั้งเดียว รอจนกว่าระบบแจ้งว่าเรียบร้อย จากนั้นให้นักศึกษาคลิก Refresh Page เพื่อตรวจสอบว่ารูปภาพของนักศึกษาถูกอัพโหลดและแสดงผลเรียบร้อยแล้ว
6. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วให้ คลิก ออกจากระบบ
7. ติดต่อสอบถาม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1302

ลงชื่อเข้าใช้งาน