• 07/02/19 ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล

  • 14/12/18 บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  • 03/12/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

  • 30/11/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • 22/11/18 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  • 30/10/18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1 รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 2561 (ข้อมูลจาก http://www.kpt1.go.th)

  • 09/10/18 ทะเบียนตำแหน่งงานว่าง จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนตลุาคม 2561 ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงแรงงาน

  • 07/09/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านตัดทำชุดกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

  • 08/08/18 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครนักการภารโรง เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 0832729013

  • 26/07/18 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัคร นักการภารโรง 1 อัตรา

  • 18/05/18 นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน อาชีพ ได้ที่ thaijob