• 20/01/21 ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน" เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจที่มีอายุ 14-24 ปี เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาประเทศ

 • 17/12/20 ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาช่วยจัดพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูนียาจารย์ พ.ศ. 2563

 • 17/12/20 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโอทอปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร

 • 14/12/20 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์

 • 14/12/20 บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี (อุดมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 14/12/20 บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท (อุดมศึกษา) ในสนามหลวง พ.ศ. 2563 สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 06/12/20 คู่มือการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 256

 • 03/12/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน

 • 03/12/20 การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (รูปบัณฑิตวันรับจริง)

 • 27/11/20 กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันซ้อม) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 7.00-10.00 น.

 • 27/11/20 รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2562

 • 24/11/20 กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญคุคลที่มีอายุ 15-30 ปี ส่งผลงานออกแบบชุดผ้าไทยเข้าร่วมการประกวด CDD Young Designer