• 07/08/18 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ

 • 07/08/18 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561

 • 07/08/18 ประกาศองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ต่ออายุชมรมและขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 06/08/18 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

 • 03/08/18 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง"

 • 02/08/18 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการค่ายสร้างพี่ สอนน้อง ป้องกันยาเสพติด 14–17 สิงหาคม 2561 (4 วัน 3 คืน)

 • 01/08/18 คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 • 24/07/18 กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

 • 18/07/18 ระบบจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

 • 12/07/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 10/07/18 เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

 • 10/07/18 ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร