• 25/06/20 รายชื่อนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลวันที่ 25-06-2563-14.30 น.)

 • 15/06/20 ระบบปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 2563 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

 • 15/06/20 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 2563 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 15/06/20 เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูรายละเอียดและจองหอพักผ่านระบบได้ที่ https://std.kpru.ac.th/dormitory/index.php ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563

 • 11/06/20 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563

 • 06/06/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563

 • 06/06/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หน้าที่และข้อกำหนดวินัยของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563

 • 06/06/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 06/06/20 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 909/2563 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหอพัก และบุคลากรประจำหอพัก

 • 15/05/20 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) เรื่อง สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563

 • 08/05/20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ หัวข้อ"ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19"

 • 30/04/20 ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบป้ายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเขียงราย ชิงรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท