• 18/07/18 ระบบจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

 • 12/07/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 10/07/18 เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

 • 10/07/18 ใบสมัครการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 03/07/18 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 • 03/07/18 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตสำนักรักเมืองไทย ประจำปี 2561

 • 26/06/18 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 19/06/18 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 12/06/18 สายด่วน แจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

 • 12/06/18 โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสตติด

 • 05/06/18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

 • 04/06/18 ใบสมัครผู้ประกอบการ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561