• 24 /01/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 • 24 /01/ 66 ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไป

 • 23 /01/ 66 ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการออดิชั่น การแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา งาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 • 18 /01/ 66 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2566

 • 10 /01/ 66 Pre-Order เข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดจองแล้ววันนี้ - 31 ม.ค. 2566 สั่งออนไลน์

 • 08 /01/ 66 ใบสมัครการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษา งาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 25 /12/ 65 ข้อมูลและนัดหมายบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

 • 21 /12/ 65 กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00-10.00 น. การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565

 • 20 /12/ 65 คู่มือการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565

 • 08 /12/ 65 ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Social media คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ชิงทุนการศึกษารวม 40,000 บาท

 • 30 /11/ 65 โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) เข็มกระตุ้น วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร

 • 23 /11/ 65 รับสมัครคัดเลือกรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร