• 19 /07/ 67 การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

 • 19 /07/ 67 โครงการกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567

 • 10 /07/ 67 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมเปิดโลกชมรม ปีการศึกษา 2567 วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 • 04 /07/ 67 ทำอย่างไรจึงจะเช็คกิจกรรมได้ถูกต้องและรวดเร็ว ปี 2024 นำบัตรนักศึกษามาทุกครั้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย A

 • 03 /07/ 67 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้ยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (สำรวจถึงวันที่ 30 ก.ค. 2567)

 • 28 /06/ 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567

 • 21 /06/ 67 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 • 20 /06/ 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ต่ออายุชมรม และขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 • 20 /06/ 67 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 • 20 /06/ 67 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนอาภา

 • 17 /06/ 67 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แยก แลก ยิ้ม Green Innovation Contest ประจำปี 2567 บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

 • 14 /06/ 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567