• 18 /04/ 67 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนเพื่อไปประกอบศาสนกิจ

 • 17 /04/ 67 เปิดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่สนใจในการร่วมพัฒนาบ้านเกิด พาท้องสู่สากล เข้าร่วมโครงการ SEED Project ปี 4 My Future Hometown สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล

 • 31 /03/ 67 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

 • 31 /03/ 67 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

 • 26 /03/ 67 ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเลือกตั้งออนไลน์ 27 มี.ค. 2567 เวลา 08.30 - 15.30 น.

 • 12 /03/ 67 ขอเชิญนักศึกษาส่งประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล

 • 11 /03/ 67 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567

 • 24 /02/ 67 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. รวมตัวกันที่ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา ตึก SAC แต่งกาย เสื้อสีเหลือง กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

 • 17 /02/ 67 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชันและต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 21 ก.พ. 2567 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

 • 12 /02/ 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 • 01 /02/ 67 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลรวม 620,000 บาท เปิดรับสมัครผลงานบัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

 • 01 /02/ 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567