• 19/10/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

 • 09/10/18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • 09/10/18 นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก

 • 09/10/18 โครงการ "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา" โดยมูลนิธิกรุงศรี

 • 08/10/18 กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2562

 • 24/09/18 กิจกรรม Big Cleaning day ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 28 ก.ย. 2561

 • 12/09/18 ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฮาล์ฟมาราธอน 2018

 • 12/09/18 ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังเยาวชน"ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ รักแผ่นดินเกิด" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2651

 • 07/09/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านตัดทำชุดกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 03/09/18 คู่มือการลงทะเบียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กล้วยไข่เกมส์”

 • 29/08/18 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลใบคำขอเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาปี 2561

 • 23/08/18 ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร