• 22 /06/ 65 กำหนดการอัพโหลดรูปภาพนักศึกษาถูกระเบียบ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อใช้งานออกบัตรประจำตัวนักศึกษา

 • 16 /06/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง สรรหาและคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 16 /06/ 65 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส

 • 15 /06/ 65 นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2565

 • 15 /06/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ต่ออายุชมรม และขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 06 /06/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

 • 05 /06/ 65 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 Ep.1 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 08:40-12:00 น.

 • 02 /06/ 65 รายชื่อนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (อัพเดท วันที่ 2 มิ.ย. 2565 | 15.30 น.)

 • 31 /05/ 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ ฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต ROV เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 • 31 /05/ 65 ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

 • 31 /05/ 65 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

 • 26 /05/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565