• 22/01/19 ประกาศรับสมัครกําลังพลสํารองเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

 • 17/01/19 รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม A 0307 โครงการเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561

 • 10/01/19 KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 • 21/12/18 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์ ระว่างวันที่ 23-27 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 14/12/18 บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • 14/12/18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างฝายภูมิปัญญาล้านนา(ฝายมีชีวิต)

 • 04/12/18 ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง เปิดรับสมัครอบรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-237367 หรือ 099-2712496 (ID Line)

 • 30/11/18 กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

 • 30/11/18 ร่วมเป็นส่วนหนุ่งในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ด้วย facebook โปรไฟล์

 • 29/11/18 ทำอย่างไรจึงจะเช็คกิจกรรมได้ถูกต้องและรวดเร็ว

 • 29/11/18 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562

 • 27/11/18 กำหนดการแถลงข่าวและจับสลากสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กลัวยไข่เกมส์