• 21/06/21 กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

 • 16/06/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเลื่อนกำหนดการเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา-2564

 • 06/06/21 คู่มือการใช้งานระบบปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 2564 (สำหรับนักศึกษา) วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

 • 06/06/21 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์

 • 31/05/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

 • 25/05/21 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

 • 19/05/21 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

 • 14/05/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564

 • 13/05/21 การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย เด็กอวด(ทำ)ดี รอบที่ 2

 • 05/05/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

 • 21/04/21 ชอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท

 • 10/04/21 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564