• 16/10/19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 • 02/10/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

 • 25/09/19 กำหนดการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 46 ปี วันที่ 29 กันยายน 2562

 • 23/09/19 เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ชมรมนักศึกษา KPRU ปีการศึกษา 2562 เปิดวันที่ 23-25 ก.ย. 2562 เวลา 23.30 น. เท่านั้น

 • 20/09/19 ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 • 18/09/19 วันที่ 16-20 กันยายน 2562 กรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทาง (Passport) ไปบริการพี่น้องชาวกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง

 • 13/09/19 กิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ แต่งกายชุดนักศึกษาหรือเฟรชชี่

 • 13/09/19 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 แต่งกายชุดนักศึกษาหรือเฟรชชี่ (ถ้าเป็น นศ.รหัส 60 มีเช็คกิจกรรม A 0209 ให้ด้วย)

 • 11/09/19 กำหนดการพิธีไหว้ครู กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

 • 02/09/19 แจ้งบัณฑิตที่ทำการลงทะเบียนจองชุดครุย ทางระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแล้ว ยังไม่ได้ระบุขนาด Size

 • 20/08/19 ประกาศผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

 • 19/08/19 กำหนดการเสวนาทางวิชาการ การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร