• 21/09/20 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร “47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 03/09/20 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา (Krungsri University Volunteer Project) 2563

 • 03/09/20 รับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 (ห้วง 2)

 • 27/08/20 ราชภัฏจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมราชภัฏจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

 • 24/08/20 กำหนดวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ณ ห้องโถงพักคอย ชั้น 1 บริเวณหน้าห้องพยาบาล อาคารกิจกรรมนักศึกษา

 • 10/08/20 ประกาศองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ต่ออายุชมรมและขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 • 29/07/20 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

 • 22/07/20 โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 22/07/20 การย้ายสิทธิ์รักษาพยาบาล จากต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดมาใช้สิทธิ์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • 22/07/20 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 ก.ค.2563 ณ ห้องประชุมราชพ

 • 21/07/20 ขยายกรอบเวลาในการสมัครโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

 • 13/07/20 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำโดยกองพัฒนานักศึกษา