• 01/04/20 ให้ผู้กู้ยืมกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentioan ตั้งแต่วันที่ 2-6 เมษายน 2563 และให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ Email e-advisor@kpru.ac.th

  • 01/04/20 ลำดับคิวสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2563

  • 31/03/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

  • 25/03/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

  • 13/03/20 การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • 24/02/20 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2563 แจ้งนักศึกษา กยศ. ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นแม่สอด) เลือกจองคิววันที่ตนเองสะดวกที่สุด ลงทะเบียนได้คนละ 1 ครั้ง

  • 13/02/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  • 05/02/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562

  • 30/01/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย

  • 13/01/20 ใบสมัครและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563

  • 13/01/20 “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562