• 08 /04/ 65 โครงการคมส่งฝันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

  • 21 /02/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2565

  • 10 /02/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตึก SAC ชั้น 2

  • 28 /01/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

  • 28 /01/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

  • 08 /12/ 64 นักศึกษาทุนมูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้

  • 02 /12/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2564

  • 02 /12/ 64 ใบสมัครทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564

  • 25 /11/ 64 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษา โลตัส นิวเจน นิวจาน ประจำปีการศึกษา 2564

  • 19 /11/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

  • 17 /11/ 64 การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี