• 07/08/18 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 39 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

  • 07/08/18 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  • 07/08/18 ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภทต่อเนื่อง

  • 07/08/18 ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภทไม่ต่อเนื่อง

  • 02/08/18 รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-10 ส.ค. 2561

  • 02/08/18 ใบสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส

  • 01/08/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏ 2 ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

  • 26/07/18 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รับทุกชั้นปี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561

  • 26/07/18 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561

  • 17/07/18 ประกาศรับสมัครทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ก.ค. 2561

  • 13/07/18 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2561