• 06/12/19 รายชื่อผู้ส่งเอกสารจิตอาสา กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ที่ส่ง ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

  • 04/12/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนเพชรราชภัฏ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  • 14/11/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

  • 17/10/19 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2562

  • 17/10/19 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562

  • 15/10/19 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

  • 15/10/19 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

  • 15/10/19 รายชื่อนักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  • 07/10/19 รายชื่อนักศึกษาที่กรอกข้อมูล ฐานข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • 02/10/19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562

  • 11/09/19 กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ