• 28 /11/ 65 นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประเภททุนสงเคราะห์ไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565 ให้ส่งเอกสารเบิกเงิน

  • 02 /11/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประเภททุนสงเคราะห์ไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565

  • 31 10/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

  • 03 10/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ปีการศึกษา 2/2565 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  • 03 10/ 65 ใบสมัครทุน SET ไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2/2565 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  • 19 /09/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ รายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

  • 15 /09/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทดแทนที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2565

  • 09 /09/ 65 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัคร 9 ก.ย. - 16 ก.ย. 2565

  • 07 /09/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

  • 03 /08/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ส.ค. 2565

  • 03 /08/ 65 ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2565