• 03/08/21 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (รับทุกชั้นปี) ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 3-8 ส.ค. 2564)

  • 22/07/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ระดับอุดมศึกษา)

  • 05/07/21 รับสมัครทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-Mail pangth1150@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 6-11 ก.ค. 2564

  • 14/06/21 ประกาศนักศึกษาทุนมูลนิธิ SET ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอความร่วมมือทำคลิปวีดีโอขอบคุณทางมูลนิธิ SET ความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิปได้ทาง Facebook Wuttichai Artkla เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา

  • 27/05/21 ประกาศให้ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ กยศ.กับมหาวิทยาลัย เข้าไปกรอกขอยื่นกู้ในระบบ กยศ.แบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 - 4 มิ.ย. 2564

  • 28/04/21 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลได้ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการทุนการศึกษา HOPE Scholarship จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นี้

  • 15/03/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 04/03/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

  • 02/03/21 ขั้นตอนการขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

  • 17/02/21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 มี.ค. 2564

  • 16/02/21 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2 - 5 ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564