• 01/07/20 ประกาศเปิดรับเพิ่ม ผู้ประสงค์จะกู้ กยศ. (รอบที่ 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

  • 23/06/20 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ให้ปริ้นหนังสือแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2563 เท่านั้น (ฟรีค่าธรรมเนียม)

  • 19/06/20 ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) และ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan (มีตัวอย่างการกรอก)

  • 08/06/20 ประกาศ รายชื่อนักศึกผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ปี 2-5) ให้ตรวจสอบการแก้ไขเอกสารและส่งเอกสารขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิ.ย. 2563

  • 22/05/20 กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

  • 06/05/20 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกประเภทในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

  • 02/05/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2563 ( รอบที่ 2 )

  • 23/04/20 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 309 4 72682 9 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา KPRU

  • 01/04/20 ให้ผู้กู้ยืมกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentioan ตั้งแต่วันที่ 2-6 เมษายน 2563 และให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ Email e-advisor@kpru.ac.th

  • 01/04/20 ลำดับคิวสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2563

  • 31/03/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)