• 17/02/21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 มี.ค. 2564

  • 16/02/21 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2 - 5 ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564

  • 15/02/21 รับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 รางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2564

  • 01/02/21 รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • 06/01/21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ รายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

  • 25/12/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2563

  • 16/12/20 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 รับจำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563

  • 24/11/20 รับสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2563

  • 24/11/20 ใบสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

  • 27/10/20 รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  • 05/10/20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563