• 17/07/18 ประกาศรับสมัครทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ก.ค. 2561

  • 13/07/18 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2561

  • 09/07/18 เปิดแล้ว! ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU เฉพาะผู้กู้รายใหม่เท่านั้น ระบบเปิดวันที่ 9-13 ก.ค. 2561

  • 04/07/18 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์

  • 28/06/18 ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU (ระบบเปิดวันที่ 1-3 ก.ค. 2561)

  • 22/06/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 ที่มีความสารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

  • 22/06/18 รับสมัครทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก (จำนวน 40 ทุน ทุนละ 2,000 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

  • 13/06/18 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561

  • 08/02/18 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 1 ปี 2560

  • 08/02/18 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 2 ปี 2560

  • 08/02/18 กลุ่มสัญญารายใหม่+รายเก่า-ปี-2560