• 16 /02/ 67 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2567 จำนวน 20 ทุน สมัครด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2567

  • 18 /12/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททุนสงเคราะห์

  • 04 /12/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

  • 31 10/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททุนสงเคราะห์

  • 20 10/ 66 เปิดรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ต่อปี สมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 12 ม.ค. 2567

  • 11 10/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภททุนให้เปล่าชนิดต่อเนื่อง

  • 06 10/ 66 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ปีการศึกษา 2/2566 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รับสมัครถึง 12 ต.ค. 2566

  • 12 /09/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2566

  • 06 /09/ 66 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2566

  • 06 /09/ 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ รายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

  • 04 /09/ 66 ใบสมัครสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ปีการศึกษา 2566 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 27 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ภาคเรียน รับสมัครถึงวันที่ 11 ก.ย. 2566