• 06 /12/ 65 กำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2565 สำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5

 • 22 /09/ 65 เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ร่วมกิจกรรม ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง

 • 19 /04/ 65 คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 2-5

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ปีที่ 2-5

 • 07 /04/ 65 ตัวอย่างใบแสดงผลการเรียนวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 24 /02/ 65 ขอให้ผู้กู้เข้าไปเรียนจิตอาสาออนไลน์ เรียน e-Learning ฟรี กว่า 15 หลักสูตร โดยนับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. ให้ครบ 36 ชม.

 • 28 /01/ 65 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับรายใหม่ และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา

 • 01 /12/ 64 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 1-5

 • 11 /11/ 64 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา KPRU ออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอก ผู้ที่ประสงค์กู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2565 จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 36 ชั่วโมง

 • 02 /08/ 64 ผู้ที่ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว และผู้กู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเดิมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2564)

 • 28 /07/ 64 รายชื่อคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ กยศ. รายเก่า รายใหม่ ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ รายใหม่ ชั้น ปี 2-5 ปีการศึกษา 1/2564 (ครั้งที่ 1 วันที่เรียกรายงาน 28/07/2564)