• 01 /12/ 64 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 1-5

 • 11 /11/ 64 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา KPRU ออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอก ผู้ที่ประสงค์กู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2565 จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 36 ชั่วโมง

 • 02 /08/ 64 ผู้ที่ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว และผู้กู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเดิมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2564)

 • 28 /07/ 64 รายชื่อคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ กยศ. รายเก่า รายใหม่ ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ รายใหม่ ชั้น ปี 2-5 ปีการศึกษา 1/2564 (ครั้งที่ 1 วันที่เรียกรายงาน 28/07/2564)

 • 28 /07/ 64 กยศ. 104 สำหรับผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมเป็นครั้งแรก-หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับการโอนเงินค่าครองชีพ

 • 12 /07/ 64 ประกาศ ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้ที่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมและค่าครองชีพ

 • 10 /07/ 64 สำหรับผู้ที่หลักสูตรสามารถยื่นกู้ได้ สถานศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้กู้เรียบร้อยหมดแล้ว ให้ผู้กู้เข้าไปเช็คสถานะการยื่นกู้ในแอพ กยศ. Connect

 • 08 /07/ 64 คำถาม กยศ. ที่พบบ่อย

 • 29 /06/ 64 ประกาศ ให้ผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่ยื่นกู้ในแอพ กยศ. connect เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารตัวจริงมาที่ กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 30 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2564

 • 09 /06/ 64 ลำดับคิวสัมภาษณ์ กยศ. (ปี 2-5) ปีการศึกษา 2564

 • 27 /05/ 64 ประกาศให้ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ กยศ.กับมหาวิทยาลัย เข้าไปกรอกขอยื่นกู้ในระบบ กยศ.แบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 - 4 มิ.ย. 2564

 • 02 /03/ 64 ขั้นตอนการขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)