• 16 /05/ 66 กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้กู้ครั้งแรก ชั้นปีที่ 2-4 (ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัยมาก่อน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 • 20 /03/ 66 พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

 • 16 /02/ 66 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 2-4

 • 06 /12/ 65 กำหนดการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2565 สำหรับผู้กู้ชั้นปีที่ 1-5

 • 22 /09/ 65 เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ร่วมกิจกรรม ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 1 ต้น นับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง

 • 19 /04/ 65 คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 2-5

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ปีที่ 2-5

 • 07 /04/ 65 ตัวอย่างใบแสดงผลการเรียนวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 24 /02/ 65 ขอให้ผู้กู้เข้าไปเรียนจิตอาสาออนไลน์ เรียน e-Learning ฟรี กว่า 15 หลักสูตร โดยนับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. ให้ครบ 36 ชม.

 • 28 /01/ 65 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับรายใหม่ และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา

 • 01 /12/ 64 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 1-5