หน้าหลัก
ย้อนกลับ

 

  
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏร..
2015-07-28

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์..
2015-07-23

นักศึกษาร่วมปลูกป่า เพื่อคืนพื้นที่ป่าไม้ บ้านคลองสมุย..
2015-07-09

ลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายกิจการนักศึกษาและการประกั..
2015-06-12

กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา..
2015-06-08

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี..
2015-05-23

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการพ..
2015-05-20

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2558..
2015-05-02

เล่นด้วยใจ เหงื่อไคลไหล เพื่อใครเล่า ครั้งที่ 2..
2015-04-30

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหารา..
2015-04-25

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558..
2015-04-08

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบร..
2015-04-02

ประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE KPRU 2015 ครั้งที่ 2..
2015-04-01

กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและนั..
2015-03-29

อบรมเสริมความรู้ ขับขี่ปลอดภัยก่อนขอรับใบอนุญาต..
2015-03-28

ค่าย สานฝันปันรัก 2..
2015-03-27

มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง..
2015-03-26

มอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการ เอส 1 ประจำปี 2557..
2015-03-24

โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์..
2015-03-21

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557..
2015-03-20

ลงนามความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE..
2015-03-11

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา..
2015-03-06

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 24 นคร..
2015-02-09

หอพักสัมพันธ์ ประจำปี 2558..
2015-01-30

ต้อนรับคณะเหล่ากาชาดผู้ดูแลนักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์..
2015-01-26

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์..
2015-01-24

โครงการอบรมอาชีพอิสระ..
2015-01-22

เยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อม..
2015-01-08

ทำบุญปีใหม่ กองพัฒนานักศึกษา..
2015-01-07

สวัสดีปีใหม่ 2558 กองพัฒนานักศึกษา&องค์การบริหารนักศึกษ..
2015-01-07

โครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ..
2014-12-03

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 14..
2014-11-26

ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2557..
2014-11-16

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบ..
2014-11-05

ตวจสุขภาพนักศึกษาที่กู้ กยศ. คณะวิทยาการจัดการ..
2014-10-29

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557..
2014-10-22

ประมวลภาพ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557..
2014-10-20

ประชุมและตวจสุขภาพนักศึกษาที่กู้ กยศ. คณะครุศาสตร์..
2014-10-08

การแสดงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + มอบทุน..
2014-10-06

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ The SET Foundation..
2014-09-26

ประชุมสภานักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 9..
2014-09-24

พิธีไหว้ครู ภาค กศ.บป...
2014-09-20

พิธีเปิดราชภัฏถนนคนเดิน..
2014-09-15

ไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557..
2014-09-04

สัมภาษณ์ทุนไหว้ครู..
2014-09-03

โครงการความรู้สู่น้องใหม่ ห่างไกลยาเสพติดและโรคเอดส์..
2014-08-30

ประชุมเครือข่ายผู้บริหารกิจการนักศึกษา ราชภัฏกลุ่มภาคเห..
2014-08-24

ฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู..
2014-08-20

โครงการราชภัฏอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน..
2014-08-15

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ2557..
2014-08-12