หน้าหลัก
ย้อนกลับ

 

  
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา..
2016-05-24

ศึกษาดูงานทีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เกี่ยวกับงานด้านกิจก..
2016-05-19

เล่นด้วยใจ เหงื่อไคลไหล เพื่อใครเล่า ครั้งที่ 3..
2016-05-14

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558..
2016-05-04

สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559..
2016-04-27

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559..
2016-03-23

การแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ..
2016-03-19

พิธีเปิดสัมมนาและการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเห..
2016-03-18

ประชุมชี้แจงเรื่องทุนการศึกษา..
2016-03-16

มอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. สยามจำกัด..
2016-03-09

มอบทุน THE SET FOUNDATION ประจำปีการศึกษา 2558..
2016-03-09

โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558..
2016-02-27

โครงการ สานสัมพันธ์รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด..
2016-02-24

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15..
2016-02-20

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “ พ..
2016-02-12

อบรมอาชีพอิสระ..
2016-01-28

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาว..
2016-01-23

คาวบอยไนท์ปาร์ตี้ สวัสดีปีลิง 2559..
2016-01-21

กองพัฒนานักศึกษา ทำบุญปีใหม่ 2559..
2016-01-21

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์..
2016-01-08

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน..
2015-12-26

แถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา พิงคนครเกมส์..
2015-12-22

สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน..
2015-12-19

กองพัฒพบนักศึกษา 2558..
2015-11-29

ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2558 (28.11.2558)..
2015-11-28

ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2558 (27.11.2558)..
2015-11-27

ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2558 (26.11.2558)..
2015-11-26

สอบสัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ปีการศึกษา 2558..
2015-11-25

โครงการเครือข่ายอาสาสมัครรักความปลอดภัย..
2015-11-19

มูลนิธิ THE SET FOUNDATION มอบทุนการศึกษา..
2015-11-10

พิธีเปิดโครงการ ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจร..
2015-11-04

เริ่มการกวดขันผู้ไม่ส่วมใส่หมวกนิรภัย 1 พ.ย. 2558 จับ ป..
2015-11-01

การประชุมและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่..
2015-10-26

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยรา..
2015-10-22

ราตรี ศรีสักทอง ฉลองบัณฑิต ประจำปี 2558..
2015-10-18

พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558..
2015-10-18

ประชุมโครงการราชภัฏรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร..
2015-10-16

ราชภัฏร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ ปราบลูกน้ำยุงลาย บ๊ายบาย ไข้เล..
2015-10-07

โครงการจิตอาสาและตรวจสุขภาพ ผู้กู้กยศ.ชั้นปีที่ 2-4 คณะ..
2015-09-29

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง..
2015-09-26

โครงการ TO BE ร่วมต้านยาเสพติด..
2015-09-20

ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษาครั้งที่ 4..
2015-09-17

โครงการสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด..
2015-09-13

ประชุมนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย ปี 2558..
2015-09-05

สานสัมพันธ์ รอบข้าง ล้อมรั้วห่างไกลยาเสพติด..
2015-09-05

โครงการแบ่งปันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย..
2015-09-04

ไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558..
2015-09-03

มอบทุนไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558..
2015-09-03

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25..
2015-09-02

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปี 2558..
2015-08-30

อบรมระเบียบวินัยจราจร..
2015-08-22

โครงการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือนวัตกร..
2015-08-22

Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่..
2015-08-16

จุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558..
2015-08-12

พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร..
2015-08-04

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร..
2015-08-04

พิธีบายศรีสู่ขวัญสักทอง..
2015-08-04

สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ ปฐมนิเทศนักศึกษา ..
2015-08-03

ปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรั..
2015-08-02

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558..
2015-08-01