หน้าหลัก
ย้อนกลับ

 

  
อบรมการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุนและการบริ..
2017-04-21

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา..
2017-04-07

อบรมอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2559..
2017-03-25

ทุกหยาดเหงื่อ เพื่อมหาวิทยาลัย..
2017-03-17

รายงานตัวนักศึกษาประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถทางด้า..
2017-03-03

โครงการวันเอดส์โลก..
2017-03-01

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุร..
2017-02-22

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 30 รูป ..
2017-02-14

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29"ทะเ..
2017-02-06

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ Q..
2017-02-05

ให้โอวาทนักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภา..
2017-02-01

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559..
2017-01-08

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (06..
2017-01-06

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (05..
2017-01-05

หนึ่งความสำเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ บัณฑิตใหม่ KPRU..
2017-01-04

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (04..
2017-01-04

หนึ่งกระบอกเสียง หนึ่งพลังความดี รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด..
2016-12-24

กิจกรรม ๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ..
2016-12-19

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16..
2016-12-18

มอบทุน THE SET FOUNDATION ประจำปีการศึกษา 2/2559..
2016-12-16

กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4..
2016-12-14

ประชุม กยศ. “ยืนยันการเสียค่าเล่าเรียน”..
2016-12-10

ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/59..
2016-12-09

พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2559..
2016-12-01

ทำความดี มีจิตอาสา ร่วมกับมูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา..
2016-11-29

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาค..
2016-11-14

นัดนักศึกษาและผู้ปกครองเซ็นต์สัญญา กยศ...
2016-10-29

พิธีเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระป..
2016-10-23

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 29 กันยายน..
2016-09-29

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559..
2016-09-14

MOU โครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื..
2016-09-06

มอบทุน THE SET FOUNDATION ประจำปีการศึกษา 1/2559..
2016-08-23

โครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพ"..
2016-08-21

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิง..
2016-08-12

พิธีไหว้ครู ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559..
2016-07-30

กองพัฒพบนักศึกษา 2559..
2016-07-24

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559..
2016-07-14

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ประจำปีการศึกษา 2559..
2016-07-13

เปิดโลกชมรม..
2016-07-13

ตรวจสุขภาพนักศึกษา..
2016-06-25

ตำรวจและทหารนำกำลังเข้ากวดขันตรวจวินัยจราจร ภายในมหาวิท..
2016-06-23

พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกรและพิธีบายศรีสู่ขวัญสักทอง..
2016-06-18

สักทองพาน้องไหว้พระ ประจำปี 2559..
2016-06-17

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559..
2016-06-15