วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 29 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ 46 ปี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2562 82


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เป็นประธานและกล่าวต้อนรับวิทยากรจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ คุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้าส่วน ผู้จัดการบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2562 358


ต้อนรับคณะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กองพัฒนานักศึกษาร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ นำโดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล รองประธานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสุขภาวะ

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2562 50 451


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 4 375


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร