มอบเงินและสิ่งของจากเงินพระราชทานแก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ได้มอบเงินและสิ่งของจากเงินพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับ นางสาวอริสา ชากร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประสบอุทกภัยบ้านเรือนพังเสียหาย

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 49


วิศวกรสังคมKPRU จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบอุทกภัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 "วิศวกรสังคมKPRU จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบอุทกภัย" จัดทำถุงปันสุข จากเงินพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 15


๑๓ ตุลาคม "คิดถึงพ่อหลวง"

วันที่ 13 ตุลาคม กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม ๑๓ ตุลาคม "คิดถึงพ่อหลวง" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบออนไลน์ พลังเล็ก ๆ ที่จะเปลี่ยนความโศกเศร้า ให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สู่การขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้ สืบสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ผ่านการบอกเล่าจากนักศึกษาถึงความต้องการ...หัวข้อ/กิจกรรม... เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาท้องถิ่นสมดังที่สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันมีความหมายว่า...คนของพระราชา...ข้าของแผ่นดิน...

เผยแพร่เมื่อ 13 ตุลาคม 2564 11


นักศึกษาเข้ารับวัคซีน COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 212คน เข้ารับวัคซีน COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564 377


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร