เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2563 12


ราชภัฏจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ราชภัฏจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมราชภัฏจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุนครชุม ตลาดนครชุม วัดวังยาง และบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 27 สิงหาคม 2563 4


พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เผยแพร่เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 107


วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 104


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร