โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30-13.00 น. ณ ห้องทองกวาว และ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามัคคี ในรูปแบบของเครือข่ายระหว่าง สถานศึกษา โรงพยาบาล และส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2564 317


สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร ให้การต้อนรับนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 21 มกราคม 2564 225


พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวต่อนรับและกล่าวแสดงรวามยินดีกับบัณฑิต โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2563 549


ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมจำปี อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2563 1 1,162


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร