ระบบจองคิวกองพัฒนานักศึกษา KPRU
หน้า : [ 1 ] พบทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
สถานที่/รายละเอียด
ปีการศึกษา
สมัคร/รับ
ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อเข้าร่วม
1
ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th
2563
220/500
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
2
ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th
2563
52/500
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
3
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. (ผู้ที่เคยยื่นกู้แต่ไม่สามารถกู้ได้ เนื่องจากบิดามารดามีรายได้รวมกันเกิน 200,000 บาท/ปี) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th (ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง)
2563
14/200
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
4
ผู้กู้รายเก่าของ มรภ.กพ. (ผู้ที่เคยพักการกู้ กยศ. แล้วจะกลับมากู้ต่อ) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th (ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง)
2563
28/200
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
5
ผู้กู้รายเก่าเคยกู้ตอนมัธยม (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th (ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง)
2563
30/200
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
6
ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (สำหรับ น.ศ.ปี 2-5) ยื่นขอกู้และส่งตรวจเอกสาร กยศ. ให้ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบ สแกนหรือถ่ายภาพ ส่งทาง Email e-advisor@kpru.ac.th (ไม่ต้องส่งจิตอาสา)
2563
81/200
กยศ. กองพัฒนานักศึกษา