มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ นักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเงินของผู้ปกครองต้องใช้จ่าย เป็นค่าที่พักอาศัยภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างมีราคาแพง ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการสมัครจองหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หน้าที่และข้อกำหนดวินัยของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รับสมัครเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565 ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลสถานศึกษา หรืออยู่ต่างจังหวัดและไม่มีที่พักอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 2565

หอพัก/รายละเอียด
1. หอพักแบบห้องเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง) ราคา 6,000 บาทต่อปีการศึกษา +ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท| รวม 6,500 บาท


ปิดรับสมัคร

2. หอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (ชาย) ราคา 4,000 บาทต่อปีการศึกษา + ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท | รวม 4,500 บาท


ปิดรับสมัคร

หน้า : [ 1 ] พบทั้งหมด 2 รายการ