มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้น

รับสมัครเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2567 ที่มีภูมิลำเนาห่างไกลสถานศึกษา หรืออยู่ต่างจังหวัดและไม่มีที่พักอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักออนไลน์ (รับทุกชั้นปี) ตั้งแต่วันนี้- 31 พ.ค. 2567 และสามารถเข้าหอพักได้ในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

หอพักนักศึกษามีให้เลือก 4 แบบ แยกชาย-หญิง

1. หอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง) ราคา 4,000 บาทต่อปีการศึกษา + ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท | รวม 4,500 บาทหอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง)
อาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ห้องพักขนาด 8 x 5 เมตร เข้าพักห้องละ 4 คน มีจำนวน 12 ห้อง เป็นห้องธรรมดา (พัดลม) ห้องน้ำและอาบน้ำอยู่ภายในห้องพัก ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท/เดือน ค่าน้ำประปาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายห้องพักต่อ 1 ท่าน
ค่าเช่า 4,000 บาทต่อปีการศึกษา ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท รวม 4,500 บาท
อุปกรณ์ภายในห้องพัก
1. เตียงนอนพร้อมเบาะรองนอน ขนาด 3.5 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง) 2. โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือ 3. ตู้เสื้อผ้า คนละ 1 ตู้ 4. พัดลมเพดาน 5 สวิตซ์ – ปลั๊กไฟฟ้า 6. จุดเชื่อม internet และ WiFi
อุปกรณ์ภายในอาคาร
1. บันไดทางขึ้น-ลง 2. ดาดฟ้าสำหรับตากผ้า มีหลังคาพร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก 3. ชั้นวางรองเท้า 4. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 5. มิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละห้อง
อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
1. ที่จอดรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 2. มีรั้วรอบขอบชิด 3. มีประตูใหญ่ เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 06:00 - 23:30 น.

ปิดรับสมัคร
การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้

2. หอพักแบบห้องคู่ 2 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง) ราคา 5,000 บาทต่อปีการศึกษา+ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท | รวม 5,500 บาทหอพักแบบห้องคู่ 2 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง)
อาคารมีทั้งหมด 5 ชั้น ห้องคู่ จำนวน 44 ห้อง เป็นห้องธรรมดา (พัดลม) ห้องน้ำรวม 4 ห้อง มีทุกชั้น และห้องอาบน้ำ 5 ห้อง มีทุกชั้น ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท/เดือน ค่าน้ำประปาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายห้องพักต่อ 1 ท่าน
ค่าเช่าคนละ 5,000 บาทต่อปีการศึกษา ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท รวม 5,500 บาท
อุปกรณ์ภายในห้องพัก
1. เตียงนอนพร้อมเบาะรองนอน ขนาด 3.5 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง) 2. โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือ 3. ตู้เสื้อผ้า คนละ 1 ตู้ 4. พัดลมเพดาน 5 สวิตซ์ – ปลั๊กไฟฟ้า 6. จุดเชื่อม internet และ WiFi
อุปกรณ์ภายในอาคาร
1. บันไดทางขึ้น-ลง 2. ดาดฟ้าสำหรับตากผ้า มีหลังคาพร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก 3. ชั้นวางรองเท้า 4. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 5. มิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละห้อง
อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
1. ที่จอดรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 2. มีรั้วรอบขอบชิด 3. มีประตูใหญ่ เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 06:00 - 23:30 น.

ปิดรับสมัคร
การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้

3. หอพักแบบห้องเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง) ราคา 6,000 บาทต่อปีการศึกษา +ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท| รวม 6,500 บาทหอพักแบบห้องเดี่ยว 1 คน ต่อ 1 ห้อง (หญิง)
อาคารมีทั้งหมด 5 ชั้น ห้องเดี่ยว จำนวน 12 ห้อง เป็นห้องธรรมดา (พัดลม) ห้องน้ำรวม 4 ห้อง มีทุกชั้น และห้องอาบน้ำ 5 ห้อง มีทุกชั้น ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท/เดือน ค่าน้ำประปาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายห้องพักต่อ 1 ท่าน
ค่าเช่าคนละ 6,000 บาทต่อปีการศึกษา ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท รวม 6,500 บาท
อุปกรณ์ภายในห้องพัก
1. เตียงนอนพร้อมเบาะรองนอน ขนาด 3.5 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง) 2. โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือ 3. ตู้เสื้อผ้า คนละ 1 ตู้ 4. พัดลมเพดาน 5 สวิตซ์ – ปลั๊กไฟฟ้า 6. จุดเชื่อม internet และ WiFi
อุปกรณ์ภายในอาคาร
1. บันไดทางขึ้น-ลง 2. ดาดฟ้าสำหรับตากผ้า มีหลังคาพร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก 3. ชั้นวางรองเท้า 4. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 5. มิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละห้อง
อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
1. ที่จอดรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 2. มีรั้วรอบขอบชิด 3. มีประตูใหญ่ เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 06:00 - 23:30 น.

ปิดรับสมัคร
การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้

4. หอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (ชาย) ราคา 4,000 บาทต่อปีการศึกษา + ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท | รวม 4,500 บาทหอพักแบบ 4 คน ต่อ 1 ห้อง (ชาย)
อาคารมีทั้งหมด 3 ชั้น ห้องพักขนาด 8 x 5 เมตร เข้าพักห้องละ 4 คน มีจำนวน 28 ห้อง เป็นห้องธรรมดา (พัดลม) ห้องน้ำและอาบน้ำอยู่ภายในห้องพัก ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท/เดือน ค่าน้ำประปาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายห้องพักต่อ 1 ท่าน
ค่าเช่า 4,000 บาทต่อปีการศึกษา ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท รวม 4,500 บาท
อุปกรณ์ภายในห้องพัก
1. เตียงนอนพร้อมเบาะรองนอน ขนาด 3.5 ฟุต (นักศึกษาต้องนำหมอนและผ้าปูที่นอนมาเอง) 2. โต๊ะเก้าอี้อ่านหนังสือ 3. ตู้เสื้อผ้า คนละ 1 ตู้ 4. พัดลมเพดาน 5 สวิตซ์ – ปลั๊กไฟฟ้า 6. จุดเชื่อม internet และ WiFi
อุปกรณ์ภายในอาคาร
1. บันไดทางขึ้น-ลง 2. ดาดฟ้าสำหรับตากผ้า มีหลังคาพร้อมติดตั้งตะแกรงกันนก 3. ชั้นวางรองเท้า 4. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 5. มิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละห้อง
อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
1. ที่จอดรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 2. มีประตูหอ เปิด-ปิด ตามเวลาที่กำหนด 06:00 - 23:30 น.

ปิดรับสมัคร
การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้

หมายเหตุ การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าพักทาง แฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร