• 07/02/19 ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล

 • 14/12/18 บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • 03/12/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 30/11/18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • 22/11/18 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • 30/10/18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 1 รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 2561 (ข้อมูลจาก http://www.kpt1.go.th)

 • 09/10/18 ทะเบียนตำแหน่งงานว่าง จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนตลุาคม 2561 ข้อมูลจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงแรงงาน

 • 07/09/18 ประกาศคณะกรรมการ สรรหาคัดเลือก พิจารณา ผู้ประกอบการ เรื่อง สรรหาและคัดเลือกร้านตัดทำชุดกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

 • 08/08/18 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครนักการภารโรง เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อ 0832729013

 • 26/07/18 กองพัฒนานักศึกษา รับสมัคร นักการภารโรง 1 อัตรา

 • 18/05/18 นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับงาน อาชีพ ได้ที่ thaijob

 • 08/05/18 สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วันที่ 7-11 พ.ค. 2561

 • 24/11/17 ติดต่อออกร้านขายสินค้าในงานราชภัฏถนนคนเดิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ตลาดนัดคนไทย ส่วมใส่ผ้าทอ” ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค. 2560 ได้ที่เบอร์ 0956255551, 0953256888

 • 25/10/17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การนำเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

 • 20/10/17 เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน

 • 07/10/17 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา

 • 20/09/17 ไทวัสดุรับสมัครงานจำนวนมากทุกสาขาทั่วประเทศ

 • 04/07/17 รับสมัครแม่บ้านประจำกองพัฒนานักศึกษาจำนวน 1 อัตรา เขียนใบสมัครได้ที่กองพัฒนานนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5-7 ก.ค. 2560

 • 02/05/17 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 • 01/05/17 วันนัดพพแรงงาน จังหวัดกำแพงเพชร

 • 31/03/17 เปิดแล้ว ! ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 • 11/01/17 บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ต้องการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เป็นพนักงานของบริษัท

 • 02/12/16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การนำเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

 • 10/11/16 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านประจำหอพักอินทนิล จำนวน 1 อัตรา

 • 06/10/16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การนำเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

 • 23/09/16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การนำเสนอผู้ประกอบการร้านอาหาร พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

 • 15/08/16 ทะเบียนตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

 • 27/04/16 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 18/04/16 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • 31/03/16 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • 22/03/16 ใบสมัคร โครงการ"จ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน และปิดภาคเรียน" กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 10/03/16 บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาที่การศึกษาทุกคณะเข้าทำงาน

 • 10/10/15 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำกองพัฒนานักศึกษา 2 อัตรา

 • 06/10/15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำกองพัฒนานักศึกษา 2 อัตรา

 • 05/10/15 บริษัท โอสถสภา มีความประสงค์ เปิดรับบุคลากรจำนวนมาก เข้าร่วมทำงานกับบริษัท

 • 25/09/15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำกองพัฒนานักศึกษา 2 อัตรา

 • 24/09/15 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา

 • 16/09/15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา

 • 01/09/15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 27/08/15 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา

 • 25/08/15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา

 • 16/08/15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 29/07/15 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองพัฒนานักศึกษา

 • 22/07/15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองพัฒนานักศึกษา

 • 16/07/15 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มอำนวยการ 12 อัตรา

 • 16/07/15 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ 30 อัตรา

 • 13/07/15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 29/06/15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558

 • 16/06/15 ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดกำแพงเพชร อัพเดท 16 มิ.ย. 2558

 • 29/12/14 ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการกีฬา ประจำกองพัฒนานักศึกษา

 • 22/12/14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการกีฬา

 • 08/12/14 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการกีฬา ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา

 • 03/12/14 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี กองพัฒนานักศึกษา

 • 14/08/14 โรงแรมวรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้องการรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา พร้อมสวัสดิการมากมาย คลิกดูรายละเอียด