• 19 /04/ 65 คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 2-5

 • 07 /04/ 65 ปฏิทิน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี ปีที่ 2-5

 • 07 /04/ 65 ตัวอย่างใบแสดงผลการเรียนวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 24 /02/ 65 ขอให้ผู้กู้เข้าไปเรียนจิตอาสาออนไลน์ เรียน e-Learning ฟรี กว่า 15 หลักสูตร โดยนับชั่วโมงจิตสาธารณะ กยศ. ให้ครบ 36 ชม.

 • 28 /01/ 65 กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับรายใหม่ และ รายเก่าย้ายสถานศึกษา

 • 01 /12/ 64 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ชั้นปี 1-5

 • 11 /11/ 64 เปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา KPRU ออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอก ผู้ที่ประสงค์กู้ กยศ. ในปีการศึกษา 2565 จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 36 ชั่วโมง

 • 02 /08/ 64 ผู้ที่ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ว และผู้กู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยเดิมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ (ตั้งแต่วันที่ 2-7 สิงหาคม 2564)

 • 28 /07/ 64 รายชื่อคำขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติ กยศ. รายเก่า รายใหม่ ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ รายใหม่ ชั้น ปี 2-5 ปีการศึกษา 1/2564 (ครั้งที่ 1 วันที่เรียกรายงาน 28/07/2564)

 • 28 /07/ 64 กยศ. 104 สำหรับผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมเป็นครั้งแรก-หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับการโอนเงินค่าครองชีพ

 • 12 /07/ 64 ประกาศ ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและแม่สอด ผู้กู้ที่ประสงค์กู้ค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมและค่าครองชีพ

 • 10 /07/ 64 สำหรับผู้ที่หลักสูตรสามารถยื่นกู้ได้ สถานศึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้กู้เรียบร้อยหมดแล้ว ให้ผู้กู้เข้าไปเช็คสถานะการยื่นกู้ในแอพ กยศ. Connect

 • 08 /07/ 64 คำถาม กยศ. ที่พบบ่อย

 • 29 /06/ 64 ประกาศ ให้ผู้กู้ กยศ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 ที่ยื่นกู้ในแอพ กยศ. connect เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารตัวจริงมาที่ กองทุน กยศ. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 30 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2564

 • 09 /06/ 64 ลำดับคิวสัมภาษณ์ กยศ. (ปี 2-5) ปีการศึกษา 2564

 • 27 /05/ 64 ประกาศให้ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ กยศ.กับมหาวิทยาลัย เข้าไปกรอกขอยื่นกู้ในระบบ กยศ.แบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 - 4 มิ.ย. 2564

 • 02 /03/ 64 ขั้นตอนการขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

 • 16 /02/ 64 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2 - 5 ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564

 • 15 /02/ 64 รับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 รางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2564

 • 02 /12/ 63 ลำดับผู้กู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563

 • 22 /07/ 63 โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 19 /07/ 63 กำหนดการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 16 /07/ 63 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 10 /07/ 63 ประกาศขั้นตอนการกรอกสัญญาเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2563

 • 10 /07/ 63 ตัวอย่างสัญญาพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 01 /07/ 63 ประกาศเปิดรับเพิ่ม ผู้ประสงค์จะกู้ กยศ. (รอบที่ 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

 • 23 /06/ 63 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ให้ปริ้นหนังสือแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2563 เท่านั้น (ฟรีค่าธรรมเนียม)

 • 19 /06/ 63 ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) และ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan (มีตัวอย่างการกรอก)

 • 08 /06/ 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ปี 2-5) ให้ตรวจสอบการแก้ไขเอกสารและส่งเอกสารขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิ.ย. 2563

 • 22 /05/ 63 กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

 • 06 /05/ 63 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกประเภทในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

 • 01 /04/ 63 ให้ผู้กู้ยืมกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentioan ตั้งแต่วันที่ 2-6 เมษายน 2563 และให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ Email e-advisor@kpru.ac.th

 • 01 /04/ 63 ลำดับคิวสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2563

 • 13 /03/ 63 การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 24 /02/ 63 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2563 แจ้งนักศึกษา กยศ. ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นแม่สอด) เลือกจองคิววันที่ตนเองสะดวกที่สุด ลงทะเบียนได้คนละ 1 ครั้ง

 • 06 /12/ 62 รายชื่อผู้ส่งเอกสารจิตอาสา กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ที่ส่ง ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

 • 15 10/ 62 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

 • 15 10/ 62 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

 • 15 10/ 62 รายชื่อนักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 • 07 10/ 62 รายชื่อนักศึกษาที่กรอกข้อมูล ฐานข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 13 /09/ 62 กิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ แต่งกายชุดนักศึกษาหรือเฟรชชี่ จิตอาสา 6 ชั่วโมง

 • 13 /09/ 62 กิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 แต่งกายชุดนักศึกษาหรือเฟรชชี่ (นศ.รหัส 60 มีเช็คกิจกรรม A 0209 ให้ด้วย) จิตอาสา 2 ชั่วโมง

 • 11 /09/ 62 กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 • 15 /08/ 62 ลำดับคิวนักศึกษา กู้กยศ. รับแบบยืนยันค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2562

 • 31 /07/ 62 ประกาศรายชื่อ ผู้กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ได้รับอนุมัติการกู้เงิน ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และตัวอย่างเอกสารประกอบการกู้

 • 22 /07/ 62 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ให้ปริ้นหนังสือแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ก่อน 30 ก.ค. 2562 เท่านั้น)

 • 11 /07/ 62 ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา, รายใหม่ ปี 1 และรายใหม่ ปี 2-5 ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

 • 08 /07/ 62 ตรวจสอบลำดับคิวสัมภาษณ์ผู้กู้ กยศ. รายเก่า ปี 2-5 ปีการศึกษา 2562

 • 05 /07/ 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 • 18 /06/ 62 เปิดระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา, ผู้กู้รายใหม่ (ม.6 ต่อ ปี 1), ผู้กู้รายใหม่ (ปี 2-5) ปี 2562

 • 20 /04/ 62 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2562

 • 26 /03/ 62 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562

 • 26 /03/ 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 06 /02/ 62 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2562

 • 03 /01/ 62 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562

 • 01 /12/ 61 ลำดับเรียงคิวรายใหม่-รายเก่า-ปี-2561

 • 25 /09/ 61 รายชื่อที่ถูกคัดออกเนื่องจากส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ปี 2561 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแบบคำกู้ผ่านระบบ e-Studentloan หรือ ตัวนักศึกษาไม่ประสงค์กู้ต่อ

 • 03 /09/ 61 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายใหม่ปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

 • 03 /09/ 61 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายเก่าปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

 • 09 /07/ 61 เปิดแล้ว! ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU เฉพาะผู้กู้รายใหม่เท่านั้น ระบบเปิดวันที่ 9-13 ก.ค. 2561

 • 04 /07/ 61 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 • 28 /06/ 61 ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU (ระบบเปิดวันที่ 1-3 ก.ค. 2561)

 • 13 /06/ 61 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561

 • 08 /02/ 61 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 1 ปี 2560

 • 08 /02/ 61 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 2 ปี 2560

 • 08 /02/ 61 กลุ่มสัญญารายใหม่+รายเก่า-ปี-2560

 • 26 /12/ 60 พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน และการหักเงินเดือน

 • 26 /12/ 60 หากได้รับหมายศาลต้องทำอย่างไร แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี

 • 26 /12/ 60 กยศ. ประมวลคำถามและคำตอบสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

 • 22 /11/ 60 ประกาศ กยศ. เทอม 2 ปี 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • 05 10/ 60 รายงานผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการบันทึกแบบลงทะเบียนให้กับผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

 • 21 /08/ 60 การเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ ขอให้ผู้กู้รายใหม่ทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปี พ.ศ. 2560

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560

 • 13 /12/ 59 บันทึกข้อความขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต

 • 02 /12/ 59 ประกาศผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ปริ้นสัญญาส่งกองพัฒนานักศึกษา ส่งภายในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

 • 24 /11/ 59 รายชื่อผู้กู้ดังต่อไปนี้ สามารถเข้าไปทำสัญญาในระบบ E-studentloan พร้อมปริ้น สัญญา 2 ชุด

 • 23 /11/ 59 กำหนดการทำ กยศ. เทอม 2 ปี 59 ผู้กู้ปี 1-3 ทุกคณะ และผู้กู้ปี 5 คณะครุศาสตร์

 • 08 /11/ 59 ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกท่านและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม

 • 19 /09/ 59 ประกาศ นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.)

 • 15 /09/ 59 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รายเก่า ปี 1 ปีการศึกษา 2559

 • 15 /09/ 59 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รายใหม่ ปีการศึกษา 2559

 • 02 /08/ 59 รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิกู้ยืม-ประจำปี-2559

 • 02 /08/ 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมประจำปี 2559 ชั้นปีที่ 2-5 (รายเก่า)

 • 25 /11/ 58 แบบฟอร์มคำร้อง ขอเลื่อนส่งเอกสารทำแบบยืนยันกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

 • 15 /11/ 58 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559

 • 05 /11/ 58 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559

 • 09 /09/ 58 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. รายเก่าปี-58-เทอม-1

 • 03 /06/ 58 ตัวอย่างเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • 22 /04/ 58 แบบฟอร์มขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้

 • 01 /12/ 57 หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

 • 17 /11/ 57 ตารางนัดเซ็นต์สัญญา กยศ. รายเก่า+รายใหม่ (ผู้กู้ ต้องนำผู้ค้ำมาเซ็นต์สัญญาตามตารางนัดหมาย)

 • 14 /11/ 57 ผู้กู้ กยศ. รายใหม่และรายเก่าชั้นปีที่ 1 ให้ดำเนินการเข้าไปกรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan พร้อมปริ้นสี 2 แผ่น และแนบเอกสารอย่างละ 2 ชุด ส่งตรวจที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2557 เท่านั้น

 • 14 10/ 57 ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 233 ราย ***ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา