• 20 /06/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก จำนวน 75 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (รับทุกชั้นปี) ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มิ.ย. 2565

 • 08 /04/ 65 โครงการคมส่งฝันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

 • 21 /02/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2565

 • 10 /02/ 65 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตึก SAC ชั้น 2

 • 28 /01/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

 • 28 /01/ 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

 • 08 /12/ 64 นักศึกษาทุนมูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้

 • 02 /12/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2564

 • 02 /12/ 64 ใบสมัครทุนการศึกษา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564

 • 25 /11/ 64 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษา โลตัส นิวเจน นิวจาน ประจำปีการศึกษา 2564

 • 19 /11/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

 • 17 /11/ 64 การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

 • 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทดแทนที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2564

 • 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

 • 28 10/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิท่านน้อยเปาโรหิตย์ ประจำปีการศึกษา 2564

 • 19 10/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทอม 2/2564 มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 ต.ค. 2564

 • 19 10/ 64 ใบสมัครทุน SET ไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 • 11 /09/ 64 นักศึกษาทุนมูลนิธิ The SET Foundation ภาคเรียนที่ 1/2564 ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการดังนี้

 • 06 /09/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ The SET Foundation ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 11 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 กันยายน 2564

 • 06 /09/ 64 ใบสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 • 03 /09/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2564

 • 03 /08/ 64 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (รับทุกชั้นปี) ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภายในวันที่ 3-8 ส.ค. 2564)

 • 22 /07/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร ระดับอุดมศึกษา)

 • 05 /07/ 64 รับสมัครทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-Mail pangth1150@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 6-11 ก.ค. 2564

 • 14 /06/ 64 ประกาศนักศึกษาทุนมูลนิธิ SET ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอความร่วมมือทำคลิปวีดีโอขอบคุณทางมูลนิธิ SET ความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งคลิปได้ทาง Facebook Wuttichai Artkla เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา

 • 27 /05/ 64 ประกาศให้ผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ กยศ.กับมหาวิทยาลัย เข้าไปกรอกขอยื่นกู้ในระบบ กยศ.แบบดิจิทัล (DSL) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2564 - 4 มิ.ย. 2564

 • 28 /04/ 64 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนลได้ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการทุนการศึกษา HOPE Scholarship จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นี้

 • 15 /03/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • 04 /03/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

 • 02 /03/ 64 ขั้นตอนการขอรับรหัสเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

 • 17 /02/ 64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 มี.ค. 2564

 • 16 /02/ 64 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2 - 5 ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2564

 • 15 /02/ 64 รับสมัครกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2564 รางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ต้นแบบ ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2564

 • 01 /02/ 64 รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • 06 /01/ 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการ รายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

 • 25 /12/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2563

 • 16 /12/ 63 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 รับจำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563

 • 24 /11/ 63 รับสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2563

 • 24 /11/ 63 ใบสมัครทุน SET ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563 จำนวน 68 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 • 27 10/ 63 รับสมัครทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 • 05 10/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

 • 23 /09/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563

 • 17 /09/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

 • 15 /09/ 63 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2563

 • 15 /09/ 63 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2563

 • 26 /08/ 63 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563

 • 26 /08/ 63 ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2563

 • 20 /08/ 63 ประกาศและใบรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ จำนวน 20,000 บาท ส่งเอกสารได้ที่ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 สิงหาคม 2563

 • 07 /08/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ทุนนักศึกษายากจนและด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

 • 07 /08/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2563

 • 30 /07/ 63 รับสมัครทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ส.ค. 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. สัมภาษณ์ 4 ส.ค. 2562 เวลา 16.00 น.

 • 22 /07/ 63 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รับทุกชั้นปี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-24 ก.ค. 2563

 • 19 /07/ 63 กำหนดการเซ็นสัญญาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 16 /07/ 63 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 10 /07/ 63 ประกาศขั้นตอนการกรอกสัญญาเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2563

 • 10 /07/ 63 ตัวอย่างสัญญาพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 01 /07/ 63 ประกาศเปิดรับเพิ่ม ผู้ประสงค์จะกู้ กยศ. (รอบที่ 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563

 • 23 /06/ 63 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ให้ปริ้นหนังสือแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.- 30 ก.ค. 2563 เท่านั้น (ฟรีค่าธรรมเนียม)

 • 19 /06/ 63 ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) และ ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan (มีตัวอย่างการกรอก)

 • 08 /06/ 63 ประกาศ รายชื่อนักศึกผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ปี 2-5) ให้ตรวจสอบการแก้ไขเอกสารและส่งเอกสารขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิ.ย. 2563

 • 22 /05/ 63 กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

 • 06 /05/ 63 ประกาศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ที่ประสงค์จะกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและเลือกประเภทในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

 • 02 /05/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา สําหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจําปีการศึกษา 2563 ( รอบที่ 2 )

 • 23 /04/ 63 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 309 4 72682 9 กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา KPRU

 • 01 /04/ 63 ให้ผู้กู้ยืมกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentioan ตั้งแต่วันที่ 2-6 เมษายน 2563 และให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ Email e-advisor@kpru.ac.th

 • 01 /04/ 63 ลำดับคิวสัมภาษณ์นักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2563

 • 31 /03/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

 • 25 /03/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

 • 13 /03/ 63 การสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 24 /02/ 63 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2563 แจ้งนักศึกษา กยศ. ทุกชั้นปี ที่ประสงค์กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นแม่สอด) เลือกจองคิววันที่ตนเองสะดวกที่สุด ลงทะเบียนได้คนละ 1 ครั้ง

 • 13 /02/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

 • 05 /02/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดิน สู่สินทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562

 • 30 /01/ 63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย

 • 13 /01/ 63 ใบสมัครและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณามอบทุนการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563

 • 13 /01/ 63 “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562

 • 13 /01/ 63 ใบสมัคร “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562

 • 27 /12/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

 • 17 /12/ 62 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

 • 06 /12/ 62 รายชื่อผู้ส่งเอกสารจิตอาสา กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (ที่ส่ง ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

 • 14 /11/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

 • 17 10/ 62 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2562

 • 17 10/ 62 ใบสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ปีการศึกษา 2562

 • 15 10/ 62 ปฏิทินการกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี

 • 15 10/ 62 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

 • 15 10/ 62 รายชื่อนักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า และรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 • 07 10/ 62 รายชื่อนักศึกษาที่กรอกข้อมูล ฐานข้อมูลนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 02 10/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562

 • 11 /09/ 62 กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 • 02 /09/ 62 กำหนดการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

 • 22 /08/ 62 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2562

 • 22 /08/ 62 ใบสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2562

 • 20 /08/ 62 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562 ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-27 สิงหาคม 2562

 • 20 /08/ 62 ใบสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2562

 • 15 /08/ 62 ลำดับคิวนักศึกษา กู้กยศ. รับแบบยืนยันค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2562

 • 31 /07/ 62 ประกาศรายชื่อ ผู้กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ได้รับอนุมัติการกู้เงิน ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และตัวอย่างเอกสารประกอบการกู้

 • 31 /07/ 62 รับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562 ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

 • 31 /07/ 62 ใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปีการศึกษา 2562 ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

 • 26 /07/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏ 2 ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

 • 23 /07/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษามีความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2562

 • 22 /07/ 62 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ให้ปริ้นหนังสือแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ก่อน 30 ก.ค. 2562 เท่านั้น)

 • 11 /07/ 62 ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา, รายใหม่ ปี 1 และรายใหม่ ปี 2-5 ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

 • 09 /07/ 62 รับสมัครทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก จำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ก.ค. 2562 สัมภาษณ์ 18 ก.ค. 2562 ประกาศผล 23 ก.ค. 2562

 • 08 /07/ 62 ตรวจสอบลำดับคิวสัมภาษณ์ผู้กู้ กยศ. รายเก่า ปี 2-5 ปีการศึกษา 2562

 • 05 /07/ 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 • 03 /07/ 62 กองพัฒนานักศึกษามีความจำเป็นต้องประกาศให้นักศึกษาทุน SET ต่อเนื่องทุกคนรับทราบ

 • 03 /07/ 62 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) แจ้งรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ยังคงได้รับทุนจำนวน 25 ทุน

 • 18 /06/ 62 เปิดระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา, ผู้กู้รายใหม่ (ม.6 ต่อ ปี 1), ผู้กู้รายใหม่ (ปี 2-5) ปี 2562

 • 11 /06/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 ที่มีความสารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 • 15 /05/ 62 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนเพชรราชภัฏ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 • 20 /04/ 62 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2562

 • 26 /03/ 62 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562

 • 26 /03/ 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า ปี 2562 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC)

 • 11 /02/ 62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล ประจำปีการศึกษา 2561

 • 06 /02/ 62 เปิดแล้วระบบจองคิวตรวจเอกสาร กยศ. ปี 2562

 • 22 /01/ 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล สัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษาชั้น 2 เวลา 16.00 น.

 • 08 /01/ 62 รับสมัครทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล จำนวน 38 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 • 08 /01/ 62 ใบสมัคร ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 • 05 /01/ 62 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 • 03 /01/ 62 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562

 • 13 /12/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 • 11 /12/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง

 • 01 /12/ 61 ลำดับเรียงคิวรายใหม่-รายเก่า-ปี-2561

 • 27 /11/ 61 มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอแสดงความยินดีกับ นายทศพร อนุรักษ์ ศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับ

 • 22 /11/ 61 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561

 • 31 10/ 61 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

 • 29 10/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2/2561 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 • 25 /09/ 61 รายชื่อที่ถูกคัดออกเนื่องจากส่งเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ปี 2561 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแบบคำกู้ผ่านระบบ e-Studentloan หรือ ตัวนักศึกษาไม่ประสงค์กู้ต่อ

 • 20 /09/ 61 รับสมัครทุนบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน (เรียนดี 5 ทุน จิตอาสา 5 ทุน) สามารถส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-25 กันยายน 2561

 • 19 /09/ 61 ใบสมัครทุนการศึกษาจาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จำกัด

 • 10 /09/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง

 • 10 /09/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทไม่ต่อเนื่อง

 • 07 /09/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

 • 03 /09/ 61 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายใหม่ปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

 • 03 /09/ 61 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์การกู้ยืมรายเก่าปี 2561 (นำลำดับไปกรอกที่หัวกระดาษแบบคำขอกู้ยืม)

 • 22 /08/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2561

 • 22 /08/ 61 ใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ทุนละ 8,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2561

 • 07 /08/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทต่อเนื่อง จำนวน 39 ทุน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10,000 บาท

 • 07 /08/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2561 ประเภทไม่ต่อเนื่อง จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

 • 07 /08/ 61 ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภทต่อเนื่อง

 • 07 /08/ 61 ใบสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภทไม่ต่อเนื่อง

 • 02 /08/ 61 รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส จำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-10 ส.ค. 2561

 • 02 /08/ 61 ใบสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส

 • 01 /08/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏ 2 ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

 • 26 /07/ 61 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รับทุกชั้นปี ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561

 • 26 /07/ 61 รับสมัครทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561

 • 17 /07/ 61 ประกาศรับสมัครทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 ก.ค. 2561

 • 13 /07/ 61 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก ประจำปีการศึกษา 2561

 • 09 /07/ 61 เปิดแล้ว! ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU เฉพาะผู้กู้รายใหม่เท่านั้น ระบบเปิดวันที่ 9-13 ก.ค. 2561

 • 04 /07/ 61 ลำดับเข้ารับการสัมภาษณ์ กยศ. รายเก่า แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบ พร้อมนำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 • 28 /06/ 61 ระบบจองคิวสัมภาษณ์ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา KPRU (ระบบเปิดวันที่ 1-3 ก.ค. 2561)

 • 22 /06/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 ที่มีความสารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

 • 22 /06/ 61 รับสมัครทุนการศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก (จำนวน 40 ทุน ทุนละ 2,000 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

 • 13 /06/ 61 ขั้นตอนการดำเนินการ กยศ. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี 2561

 • 08 /02/ 61 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 1 ปี 2560

 • 08 /02/ 61 กลุ่มแบบยืนยันรายเก่า เทอม 2 ปี 2560

 • 08 /02/ 61 กลุ่มสัญญารายใหม่+รายเก่า-ปี-2560

 • 26 /01/ 61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน ปตท.สผ. สยาม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

 • 26 /12/ 60 พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน และการหักเงินเดือน

 • 26 /12/ 60 หากได้รับหมายศาลต้องทำอย่างไร แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี

 • 26 /12/ 60 กยศ. ประมวลคำถามและคำตอบสำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

 • 24 /11/ 60 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) ประเภทต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2560

 • 22 /11/ 60 ประกาศ กยศ. เทอม 2 ปี 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • 16 /11/ 60 รับสมัครทุนทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 20 มกราคม 2561

 • 16 /11/ 60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2560

 • 16 10/ 60 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษา “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2560

 • 05 10/ 60 รายงานผู้กู้ยืมที่สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการบันทึกแบบลงทะเบียนให้กับผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

 • 18 /09/ 60 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง 22 กันยายน 2560

 • 06 /09/ 60 ใบสมัครทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึง 11 กันยายน 2560

 • 21 /08/ 60 การเปิดบัญชีผู้กู้รายใหม่ ขอให้ผู้กู้รายใหม่ทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

 • 17 /08/ 60 รับสมัครทุน ปตท.สผ.จำกัด สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

 • 15 /08/ 60 รับสมัครทุนมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาในประเทศไทย ประเภทไม่ต่อเนื่อง สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560

 • 03 /08/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปี พ.ศ. 2560

 • 03 /08/ 60 รับสมัครทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น) สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2560

 • 25 /07/ 60 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560

 • 07 /07/ 60 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 2 ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

 • 07 /07/ 60 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

 • 05 /07/ 60 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" ประจำปีการศึกษา 2560

 • 30 /06/ 60 รับสมัครทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

 • 28 /06/ 60 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2560 ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง

 • 28 /06/ 60 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2560 ประเภททุนให้เปล่าชนิดต่อเนื่อง

 • 19 /06/ 60 มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 • 10 /06/ 60 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • 18 /05/ 60 ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิท่านน้อย เปาโรหิตย์ สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

 • 20 /04/ 60 ประกาศนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION)

 • 06 /03/ 60 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-10 พฤษภาคม 2560

 • 03 /03/ 60 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) ประเภทสงเคราะห์ (ฉบับแก้ไข) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-31 มีนาคม 2560

 • 03 /03/ 60 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) ประเภทต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-31 มีนาคม 2560

 • 21 /12/ 59 รับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" หมดเขตส่งวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สามารถสมัครได้ทุนการศึกษาประเภทที่ 2

 • 13 /12/ 59 บันทึกข้อความขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต

 • 02 /12/ 59 ประกาศผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ปริ้นสัญญาส่งกองพัฒนานักศึกษา ส่งภายในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

 • 28 /11/ 59 ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกท่านและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 4 น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • 24 /11/ 59 รายชื่อผู้กู้ดังต่อไปนี้ สามารถเข้าไปทำสัญญาในระบบ E-studentloan พร้อมปริ้น สัญญา 2 ชุด

 • 23 /11/ 59 กำหนดการทำ กยศ. เทอม 2 ปี 59 ผู้กู้ปี 1-3 ทุกคณะ และผู้กู้ปี 5 คณะครุศาสตร์

 • 08 /11/ 59 ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ก่อนวันที่ 20 ม.ค. 2560

 • 02 /11/ 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประจำปีการศึกษา 2559

 • 27 10/ 59 รับสมัครทุนทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 10 มกราคม 2560

 • 22 /09/ 59 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภททุนสงเคราะห์ชนิดไม่ต่อเนื่อง (รับสมัคร 21 ก.ย.2559 - 10 ต.ค. 2559)

 • 19 /09/ 59 ประกาศ นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.)

 • 15 /09/ 59 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รายเก่า ปี 1 ปีการศึกษา 2559

 • 15 /09/ 59 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รายใหม่ ปีการศึกษา 2559

 • 16 /08/ 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2559

 • 02 /08/ 59 รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิกู้ยืม-ประจำปี-2559

 • 02 /08/ 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมประจำปี 2559 ชั้นปีที่ 2-5 (รายเก่า)

 • 26 /07/ 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ปีการศึกษา 2559

 • 24 /07/ 59 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างปูนผู้หนึ่ง จำนวน 3 ทุน เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 สามารถส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2559 - วันที่ 29 ก.ค. 2559

 • 13 /07/ 59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนนักศึกษาความประพฤติดี มีค่านิยมหลัก" ประจำปีการศึกษา 2559

 • 05 /07/ 59 รับสมัครทุนการศึกษาตั้งเซ็กกิม เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2559 - วันที่ 15 ก.ค. 2559

 • 30 /06/ 59 รับสมัครทุนการศึกษา จากคุณวาสนา จำนวน 30,000 บาท สามารถส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 - วันที่ 15 ก.ค. 2559

 • 28 /06/ 59 รับสมัครทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สามารถส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 - วันที่ 10 ก.ค. 2559

 • 23 /06/ 59 รับสมัครทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 • 15 /05/ 59 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 1/2559 ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง

 • 15 /05/ 59 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 1/2559 ประเภททุนให้เปล่าชนิดต่อเนื่อง

 • 03 /05/ 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย SET ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 • 31 /03/ 59 สมัครด่วน! ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 2 ที่มีผลงานกีฬาดีเด่น

 • 22 /03/ 59 นักศึกษาคนใดที่สนใจสมัครทุน THE SET FOUNDATION (SET) แบบต่อเนื่อง ปีการศึกษา 1/2559

 • 22 /03/ 59 นักศึกษาคนใดที่สนใจสมัครทุน THE SET FOUNDATION (SET) แบบไม่ต่อเนื่อง ปีการศึกษา 1/2559

 • 17 /02/ 59 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาไทย (SET) ปีการศึกษา 2/2558 (ไม่ต่อเนื่อง 50 ทุน )

 • 30 /12/ 58 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2558

 • 15 /12/ 58 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2/2558 ประเภททุนสงเคราะห์ชนิดต่อเนื่อง (รับสมัคร 15-25 ธ.ค. 2558)

 • 15 /12/ 58 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2/2558 ประเภททุนสงเคราะห์ชนิดไม่ต่อเนื่อง (รับสมัคร 15-25 ธ.ค. 2558)

 • 09 /12/ 58 รายชื่อนักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • 25 /11/ 58 แบบฟอร์มคำร้อง ขอเลื่อนส่งเอกสารทำแบบยืนยันกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

 • 23 /11/ 58 รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ปีการศึกษา 2558

 • 17 /11/ 58 รับสมัครทุนทิสโก้ (ไม่ต่อเนื่อง) ติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ส่งใบสมัครวันนี้ถึง 3 ธันวาคม 2558

 • 14 /11/ 58 รับสมัครทุนเพื่อการศึกษา “ปตท.สผ. จากทรัพย์ในดินสู่สินทางปัญญา” ปีการศึกษา 2558

 • 05 /11/ 58 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2559

 • 05 /11/ 58 หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม และหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559

 • 28 10/ 58 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ปีการศึกษา 2558

 • 28 10/ 58 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2558 ประเภททุนให้เปล่าชนิดไม่ต่อเนื่อง

 • 28 10/ 58 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ปีการศึกษา 2558 ประเภททุนให้เปล่าชนิดต่อเนื่อง

 • 09 /09/ 58 รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. รายเก่าปี-58-เทอม-1

 • 26 /08/ 58 รับสมัครทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ส่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ 28 ส.ค. -5 ก.ย. 2558

 • 25 /08/ 58 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

 • 03 /07/ 58 รับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาท่านใดสนใจติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา

 • 03 /06/ 58 ตัวอย่างเอกสาร แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 • 11 /05/ 58 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ 2 ได้ตั้งแต่ 22-30 มิถุนายน 2558

 • 23 /04/ 58 รับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ส่งใบสมัครได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พ.ค. 2558

 • 22 /04/ 58 แบบฟอร์มขอกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้

 • 01 /12/ 57 หลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

 • 17 /11/ 57 ตารางนัดเซ็นต์สัญญา กยศ. รายเก่า+รายใหม่ (ผู้กู้ ต้องนำผู้ค้ำมาเซ็นต์สัญญาตามตารางนัดหมาย)

 • 14 /11/ 57 สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ

 • 14 /11/ 57 รับสมัครนักศึกษาที่สนใจ ขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ก่อนวันที่ 15 ม.ค. 2558

 • 10 /11/ 57 ผู้กู้ กยศ. รายใหม่และรายเก่าชั้นปีที่ 1 ให้ดำเนินการเข้าไปกรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan พร้อมปริ้นสี 2 แผ่น และแนบเอกสารอย่างละ 2 ชุด ส่งตรวจที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 14 พ.ย. 2557 เท่านั้น

 • 07 /11/ 57 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถขอใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 • 27 10/ 57 ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "เรารักโรงเรียน กับโตชิบา" ทุนละ 10,000 บาท

 • 14 10/ 57 ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ. รายใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 233 ราย ***ขอให้ผู้มีรายชื่อติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา

 • 26 /06/ 57 ประกาศเรื่อง ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ1 ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 • 26 /06/ 57 ประกาศเรื่อง ทุนนักกีฬาเพชรราชภัฏ2 ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น พ.ศ. 2557