ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567
แผนการจัดกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย A ปีการศึกษา 2567
แผนการจัดกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย A ปีการศึกษา 2566
***หมายเหตุ วัน/เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม กรุณานำบัตรนักศึกษาเข้าเช็คกิจกรรมทุกครั้ง
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373