ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

ที่ตั้ง อาคารกิจกรรมนักศึกษา SAC ชั้น 1-2
ความจุ ชั้น 1 ความจุ 20-30 คน
ชั้น 2 ความจุ 10-15 คน
อุปกรณ์ - เก้าอี้แบบพนักพิง
- ทีวีแสดงผล LCD จำนวน 1 เครื่อง
- จุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง HDMI
- ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
- ลำโพงติดผนัง
- เครื่องปรับอากาศ
- ผู้ขอใช้ต้องนำ Notebook มาเอง
จัดสถานที่ ผู้ขอใช้ต้องดำเนินการจัดสถานที่ด้วยตนเอง และเมื่อเสร็จกิจกรรมต้องจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิม
เอกสารขอใช้บริการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อาคาร/สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่บ้านทำความสะอาด นางสาวมาริสา โกทัน 0979242636
ผู้ประสานงาน นายอนุวัฒน์ แนไพร 0877285401
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373