โรงยิมกีฬา 3 สนามฟุตซอล KPRU

ที่ตั้ง อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสนามฟุตบอล KPRU ดูแผนที่
ความจุ 1,000-2,000 คน
อุปกรณ์ - อัฒจันทร์ 4 ฝั่ง รอบสนาม
- เครื่องขยายเสียง
- ลำโพงขยายเสียงแบบแขวน
- จุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง HDMI
- ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- ผู้ขอใช้ต้องนำ Notebook มาเอง
จัดสถานที่ ผู้ขอใช้ต้องดำเนินการจัดสถานที่ด้วยตนเอง และเมื่อเสร็จกิจกรรมต้องจัดเก็บให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิม
เอกสารขอใช้บริการ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อาคาร/สถานที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด นายนันทชัย สร้อยทอง 0946750813
ผู้ประสานงาน นายกิตติกร กล้าแข็ง งานกีฬาและนันทนาการ 0629282596
 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373