มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1372

https://www.facebook.com/std.kpru

[ผู้ดูแลเว็บไซต์] นายอนุวัฒน์ แนไพร (นิว) Tel : 087-7285401
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373