คำสั่ง

คำสั่ง เรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งอาจารย์ประจำหอพัก และบุคลากรประจำหอพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแต่งกายของนักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วยไข่เกมส์" 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบธงการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข่เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งอาจารย์ บุคลากรดูแลหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสปอร์ตไนท์และมอบเงินอัดฉีดนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 นครสวรรค์เกมส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณี "ราชภัฎลอยกระทง" ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ราชภัฏ ถนนคนเดิน"
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหอพัก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมโครงการซ่อมแซมหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557


 

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373