ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่
    โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560, 2561 และ 2562 มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

กำหนดการ

    คลิกอ่าน...- กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน...- กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 7.00-10.00 น.

ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา

    คลิกอ่าน...- หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คลิกอ่าน...- คำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
    คลิกอ่าน...- ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
    คลิกอ่าน...- บัณฑิตทุกท่านส่งผลตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมภายใน 24 ชั่วโมง ทางออนไลน์ ส่งผลได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. ถึง วันที่ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 07:00 น. เท่านั้น
    คลิกอ่าน...- คู่มือการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565
    คลิกอ่าน...- แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565

ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    คลิกอ่าน...- ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    คลิกอ่าน...- ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560-2562
    คลิกอ่าน... - การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565

ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

    คลิกอ่าน...- ติดต่อ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน...- ติดต่อ เรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 0645626328
    คลิกอ่าน...- สอบถามเรื่องถ่ายรูปหมู่ได้ที่ คุณขวัญ พิกุลทอง โทร. 0806741500

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    คลิกอ่าน...- เส้นทางการเดินรถ จุดจอดรถ และพื้นที่จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    คลิกอ่าน...- บัณฑิตต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไว้ทุกคน
    คลิกอ่าน...- Google Maps มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    คลิกอ่าน... - ติดต่อจองภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรราชภัฏเขตภาคเหนือ (วันรับจริง)

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1302 หรือ Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 ธันวาคม 2565โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373