ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2565 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่
    โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560, 2561 และ 2562 มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

กำหนดการ

    คลิกอ่าน...- กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา

    คลิกอ่าน...- ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560-2562
    คลิกอ่าน...- หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คลิกอ่าน...- คำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
    คลิกอ่าน...- ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต

ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

    คลิกอ่าน...- ติดต่อ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน...- ติดต่อ เรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 064 562 6328
    คลิกอ่าน...- สอบถามเรื่องถ่ายรูปหมู่ได้ที่ คุณขวัญ พิกุลทอง 080-6741500

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1302 และสอบถามเรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 064 562 6328

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2565โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373