ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2566 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

    ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ในวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    โดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 - 2564 มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

กำหนดการ

    คลิกอ่าน... - กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน... - กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
    คลิกอ่าน... - กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา

    คลิกอ่าน... - หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    คลิกอ่าน... - ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
    คลิกอ่าน... - แนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิค-19 วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
    คลิกอ่าน... - คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
    คลิกอ่าน... - แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2566
    คลิกอ่าน... - ระบบพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    คลิกอ่าน... - ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    คลิกอ่าน... - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2563-2564
    คลิกอ่าน... - สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566 ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 20 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป
    คลิกอ่าน... - ขั้นตอนการรายงานตัว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เพื่อซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

    คลิกอ่าน... - ติดต่อ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน... - ติดต่อ เรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 0622651536
    คลิกอ่าน... - สอบถามเรื่องถ่ายรูปหมู่ได้ที่ คุณขวัญ พิกุลทอง โทร. 0806741500

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    คลิกอ่าน... - Google Maps มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    คลิกอ่าน... - การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (วันรับจริง)

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1302 หรือ Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธันวาคม 2566โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373