ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2567 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

    ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกำหนดเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 และ กำหนดการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    คลิกอ่าน... - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567

กำหนดการ

    คลิกอ่าน... - กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน... - กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลจาก กองพัฒนานักศึกษา

    คลิกอ่าน... - ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
    คลิกอ่าน... - แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2567

ข้อมูลจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    คลิกอ่าน... - ติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    คลิกอ่าน... - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2564-2565

ข้อมูลจาก สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

    คลิกอ่าน... - ติดต่อ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    คลิกอ่าน... - ติดต่อ เรื่องชุดครุยได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ โทร. 0622651536
    คลิกอ่าน... - สอบถามเรื่องถ่ายรูปหมู่ได้ที่ คุณขวัญ พิกุลทอง โทร. 0806741500

ข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    คลิกอ่าน... - Google Maps มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 055-706555 ต่อ 1373, 1360 หรือ Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มิถุนายน 2567โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373