KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562

        ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือว่าเป็น "วันราชภัฏ" ของเราชาวราชภัฏอย่างแท้จริง และที่สำคัญปีนี้เป็นวันครบรอบ 46 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งการก่อเกิด "สถาบันราชภัฏ" ที่เติบโตจนกลายมาเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" จึงอยากให้ทุกคน รู้รักษ์ซึ่งศักดิ์และศรีการเป็นคนของพระราชา ทั้งนี้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ยังเป็นวันสำคัญของคนทั้งโลก ที่จะแสดงความรักต่อกัน นั่นคือ วันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และที่สำคัญอยากให้ทุกคนรักตนเองและรักสุขภาพ ออกมาวิ่งพร้อมกัน 06.00 น. ซึ่งงานครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        จุดสตาร์ท เริ่มต้นหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ >> ออกประตูหลังมหาวิทยาลัย >> เลี้ยวซ้ายข้าง 7-Eleven >> ผ่านทางเข้า KPRU Place >> วิ่งรอบรั้วมหาวิทยาลัย >> ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย >> ผ่านหน้าสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม >> เลี้ยวซ้ายเข้าประตูหลังมหาวิทยาลัย >> สิ้นสุดที่หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผู้ชนะในแต่ละรุ่นที่วิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเหรียญที่ระลึก ส่วนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ววิ่งเข้าเส้นชัย 700 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก

        สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ม.ค. 2562 และติดต่อขอรับเบอร์วิ่งได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ติดต่อสอบถาม คุณกิตติกร กล้าแข็ง โทรศัพท์ 062-928-2596

คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373