โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564


ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัลสูงสุด 5,500 บาท มีมากกว่า 10 รางวัล ดังนี้

1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “ความจำเป็นของวัคซีนกับการเรียนการสอน”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน (ต้องเป็นนักศึกษาของ มรภ.กพ. ทุกคน)
    3. สื่อหนังสั้น จำนวน 1 ผลงาน มีความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
    4. ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง หรือ อัพโหลดลง Youtube แล้วส่งลิงค์มาทาง inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา
    5. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
    6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ 30 คะแนน
    2. วิธีนำเสนอเข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชม คะแนน 25 คะแนน
    3. ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ 20 คะแนน
    4. เทคนิคคุณภาพการถ่าย 25 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร.docx ส่งใบสมัครได้ที่ inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “แนวคิดการจัดแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยในยุคโควิด”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน (ต้องเป็นนักศึกษาของ มรภ.กพ. ทุกคน)
    3. สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ผลงาน ขนาด 29.7 x 42 cm (A3) ความละเอียดไม่น้อยว่า 100 dpi และ คำอธิบายแนวคิดเป็นไฟล์ Microsoft Word ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    4. ไม่จำกัดเทคนิควิธีการทำ บันทึกผลงานและไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง หรือ อัพโหลดลง Cloud server แล้วส่งลิงค์มาทาง inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา
    5. ต้องเป็นสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
    6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    7. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    8. การส่งสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อหาน่าสนใจ 60 คะแนน
    2. ความสวยงาม 40 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร.docx ส่งใบสมัครได้ที่ inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถาม Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373