โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน ประจำปี 2563


ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน
เลือกเพียง 1 ด้าน ได้แก่ เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

กำหนดการโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน

   - วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน ณ ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ตึก SAC)

   - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคุณธรรมทั้ง 5 ด้าน

   - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดีมีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา จิตอาสาชุมชน ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://std.kpru.ac.th/

   - วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 - 19.00 น. พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ด้าน เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เล่นกีฬา โดยได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ห้องบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-25 กุมภาพันธ์ 2563
ติดต่อสอบถาม นางสาวโสรยา วรนุช (พี่กวาง) โทร 055-706555 ต่อ 1303



โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373