ประกาศผลการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

     ตามที่ งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้มีการรวมกลุ่มพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยให้นักศึกษาที่มีความสนใจและมีความสามารถ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งสามารถนำเสนอสารเสพติดได้ทุกประเภท บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นฯ ดังนี้

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อทีม The last way


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อทีม Com 13 ชื่อผลงาน บุหรี่อย่าคิดลอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อทีม มุมสะท้อน ชื่อผลงาน Change or Die เปลี่ยนหรือตายคุณเลือกได้


รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อทีม Sinners ชื่อผลงาน ด้านมืด Dark side


    กำหนดพิธีรับรางวัลในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    สามารถติดตามกิจกรรมการประกวดได้อีกครั้ง ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ กับการประกวดสื่อ 3 ประเภท รวมรางวัลมากว่า 15 รางวัล เงินรางวัลสูงสุด 5,000 บาท ในเร็วๆ นี้
โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373