4. ทุนการศึกษาพระเมตตาสมเด็จย่า

            ความรู้สึกผู้รับทุน เป็นการแสดงความขอบพระคุณ หรือแสดงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสอุดหนุนช่วยเหลือทำให้มีวันนี้กับการเรียน หรือแสดงความรู้สึกต่าง ๆ หลังจบการศึกษา หรือบอกกล่าวการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีคุณค่า หรือแสดงความรู้สึกอย่างอิสระ ระบายการได้รับทุนนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และสิ่งดีในชีวิตตนเองและครอบครัว เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น/ความรู้สึกกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373