บัตรนักศึกษา

ข้อมูลการออกบัตรให้แก่นักศึกษา

  • กรณีบัตรหาย บัตรชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  •              บัตรนักศึกษาแบบไม่ใช่ ATM ติดต่อขอทำใหม่ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) เขียนใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถรอรับบัตรได้เลย ภายใน 15 นาที หากมีการชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตร นักศึกษาต้องไปชำระที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคาร 14 เท่านั้น

    ดาวน์โหลดใบคำร้องขอทำบัตร  

    โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373