มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

คำสั่งคำสั่ง เรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งอาจารย์ บุคลากรดูแลหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสปอร์ตไนท์และมอบเงินอัดฉีดนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 นครสวรรค์เกมส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณี "ราชภัฎลอยกระทง" ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "ราชภัฏ ถนนคนเดิน"
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหอพัก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แต่งตั้งคณะกรรมโครงการซ่อมแซมหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1301, 1302 แฟกซ์ : 055-706517