มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร        

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563


ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร มีการประกวดดังนี้

1. การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Film) หัวข้อ “นักศึกษากับการเรียนในยุคโควิด”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน (ต้องเป็นนักศึกษาของ มรภ.กพ. ทุกคน)
    3. สื่อหนังสั้น จำนวน 1 ผลงาน มีความยาวไม่เกิน 10 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
    4. ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและเทคนิควิธีการถ่ายทำ บันทึกผลงานลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง หรือ อัพโหลดลง Youtube แล้วส่งลิงค์มาทาง inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา
    5. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
    6. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
    7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หาก ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    8. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    9. การส่งหนังสั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อเรื่อง/บท น่าสนใจ 30 คะแนน
    2. วิธีนาเสนอเข้าใจง่ายเข้าถึงผู้ชม คะแนน 25 คะแนน
    3. ความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่ 20 คะแนน
    4. เทคนิคคุณภาพการถ่าย 25 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2564


2. การประกวดโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อ “วิศวกรสังคม”

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข
    1. ชื่อผลงาน (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของการประกวด)
    2. ระบุชื่อ/ทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน (ต้องเป็นนักศึกษาของ มรภ.กพ. ทุกคน)
    3. สื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 ผลงาน ขนาด 29.7 x 42 cm (A3) ความละเอียดไม่น้อยว่า 100 dpi
    4. ไม่จำกัดเทคนิควิธีการทำ บันทึกผลงานและไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งด้วยตนเอง หรือ อัพโหลดลง Cloud server แล้วส่งลิงค์มาทาง inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา
    5. ต้องเป็นสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
    6. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
    7. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    8. การส่งสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
    9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 100 คะแนน
    1. เนื้อหาน่าสนใจ 60 คะแนน
    2. ความสวยงาม 40 คะแนน
รางวัลสนับสนุน
    - เงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    - เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่ inbox เพจกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 และ ส่งผลงานได้ไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2564


ติดต่อสอบถาม นายอนุวัฒน์ แนไพร (พี่นิว) 0877285401


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1303, 1373